Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach

 

Nawigacja

Witamy na stronie internetowej szkoły


Jesteś na naszej stronie internetowej. To tutaj możesz znaleźć wszelkie informacje dotyczące Szkoły Podstawowej w Babicach. Miłego serfowania!
Harmonogram spotkań wychowawców klas I – III

 z rodzicami uczniów

w dniu 11 września 2018 r.

godzina 1700 spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły, a po nim spotkanie z wychowawcami klas.

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

 1.  

I a

mgr Urszula Pieczonka

13

 1.  

I b

mgr Anna Kaszyca

świetlica

 3.

II

mgr Katarzyna Hutny

15

4.

III

mgr Lilianna Pacocha

16

 

 

Harmonogram spotkań wychowawców klas IV – VIII

 z rodzicami uczniów

w dniu 12 września 2018 r.

godzina 1700 spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły, a po nim spotkanie z wychowawcami klas.

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

 1.  

IV a

mgr Katarzyna Matusz

23

 1.  

IV b

mgr Anna Karnia

15

 3.

IV c

mgr Jolanta Moc

16

4.

V a

lic. Marek Kołodziej

24

5.

V b

mgr Bożena Rajchel

22

6.

VI

mgr Witold Wróbel

18

7.

VII

mgr Monika Szewczyk

19

8.

VIIIa

mgr Marcin Moskała

25

9.

VIII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

17

 


W niedzielę 2 września 2018 r. zapraszamy do kościoła W.N.M.P. w Oświęcimiu wszystkich uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli i pracowników szkoły o godz. 1200 na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny 2018/2019.


Rozkład jazdy autobusu szkolnego

obowiązuje od 4 września 2018 r.

TRASA: OSIEDLE BŁONIE – SZKOŁA PODSTAWOWA Babice
Przystanki:
    • Błonie 650
    • Babice Simech
    • Broszkowice – ul. Klubowa 655
    • Broszkowice – Zgodna 657
    • Broszkowice – ul. Zgodna 659
    • Babice – Szkoła Podstawowa 705
      
TRASA: SZKOŁA PODSTAWOWA Babice - OSIEDLE BŁONIE
Przystanki (powrót):
    • Babice Szkoła 1440
    • Babice Simech 1445
    • Broszkowice, ul. Klubowa 1448
    • Broszkowice, Zgodna 1450
    • Broszkowice ul. Zgodna 1452
    • Błonie 1455


Uroczysta akademia na rozpoczęcie roku szkolnego wraz z pasowaniem na ucznia klasy pierwszej odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. wg następującego planu:
- klasy IV - VIII o godz. 900
- klasy I - III o godz. 930

Dzieci z Broszkowic przyjeżdżają do szkoły autobusem przewożącym uczniów do Szkoły w Rajsku.  

Godziny odjazdu  z poszczególnych przystanków:

Błonie przystanek MZK - godz. 720
Babice Simech - godz. 722    
Broszkowice ul. Klubowa - godz. 725
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 727
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 728
Szkoła Podstawowa Babice - godz. 734

Odjazd autobusu ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1130


OGŁOSZENIE

Dnia 29 sierpnia 2018 r. /środa/
o godz. 10.00 odbędzie się próba „ŚLUBOWANIA” dla uczniów klas pierwszych.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice dokonują zakupu podręczników do religii we własnym zakresie.

KLASA I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA II
„Kochamy Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA III
„Przyjmujemy Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA IV
„Jestem chrześcijaninem” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA V
„Wierzę w Boga”- red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA VI
„Wierzę w Kościół” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

 KLASA VII
„Spotkane ze słowem” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA VIII
„Aby nie ustać w drodze” – red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech


Ogłoszenie

Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu  22 czerwca  2018 r.:

 • dla klas IV - VII  o godz. 830
 • dla klas I -  III  o godz. 1000

 

W tym dniu  ulegają   zmianie godziny dowozu  uczniów z Broszkowic.
Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków  :
Błonie przystanek MZK - 715
Babice Simech - 717
Broszkowice ul. Klubowa - 720
Broszkowice ul. Zgodna - 722
Broszkowice ul. Zgodna - 724
Babice Szkoła Podstawowa - 730

Odjazd autobusu szkolnego ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1135

Proszę o zgłaszanie do 20 czerwca br. (środa) wychowawcom świetlicy faktu konieczności zapewnienia dziecku opieki świetlicowej w dniu 22 czerwca br.


Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Programu „Dobry Start”. Szczegóły w linku poniżej.

link: GOPS Oświęcim - "Dobry Start"

 

https://kuratorium.krakow.pl/dobry-start-wsparcie-dla-uczniow/

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

dobry_start_ulotka.pdf

dobry_start_plakat.pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektor i Wychowawcy przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 serdecznie zapraszają na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 13 czerwca 2018 r. o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej w Babicach.


INFORMACJA
dowóz uczniów z Broszkowic w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek)

Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków bez zmian.
Zmianie ulega godzina odwozu uczniów ze szkoły po zajęciach z godz. 1425  na godz. 1220


INFORMACJA

Dnia 28 maja 2018 roku w godzinach 1630 - 1730 odbywać się będą konsultacje nauczycieli z rodzicami.


Składka na poczet Rady Rodziców

Zachęcamy do wpłat składki na Radę Rodziców - jest to nieoceniona i potrzebna pomoc, gdyż z tych środków finansowane są imprezy szkolne (można trochę poczytać o nich na stronie szkoły w zakładce "Rada Rodziców"), wspieramy organizację konkursów wewnątrzszkolnych, a także finansujemy nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.
Są to bardzo ogólne przykłady, dlatego że staramy się wspierać finansowo wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które realizujemy wspólnie z gronem pedagogicznym jak i samorządem szkolnym.
Za wsparcie serdecznie dziękujemy


Rada Rodziców


Organizacja 2 MAJA 2018 - INFORMACJA DLA RODZICÓW

 1. W dniu 2 maja 2018  r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 2. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w w/w dniu.
 3. Dzieci przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
 4. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z całorocznym harmonogramem.
 5. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy lub wychowawcy wypełniając stosowną deklarację  do dnia 27 kwietnia 2018 r.(piątek)  do godziny 1000.
 6. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tym dniu obiadów.

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że
4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo - opiekuńczych (podstawa prawna § 5 ust. 5  rozporządzenia MEN  z dn. 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U.2017.1603).

Dzień ten będzie odpracowany przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 26 maja br.(sobota).

W związku z powyższym 4 maja br. szkoła będzie zamknięta.


Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

23 kwietnia 2018 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

IV a

Marek Kołodziej

1700

23

IV b

mgr Marta Brzeziecka

1700

22

V

mgr Witold Wróbel

1700

18

VI

mgr Monika Szewczyk

1700

19

VII a

mgr Marcin Moskała

1700

25

VII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

1700

17

 

24 kwietnia 2018 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

I a

mgr Lilianna Pacocha

1700

16

II a

mgr Katarzyna Hutny

1700

15

III a

mgr Urszula Pieczonka

1700

13

III b

mgr Katarzyna Matusz

1700

świetlica

III c

mgr Anna Kaszyca

1700

25

 


INFORMACJA

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach: 18,19 i 20  kwietnia 2018 r. ulegają zmianie godziny dowozu uczniów z Broszkowic.


Odjazdy z poszczególnych przystanków:
Błonie, przystanek MZK - godz.735
Babice, Simech - godz.737
Broszkowice, ul. Klubowa - godz.740
Broszkowice, ul. Zgodna - godz.742    
Broszkowice, ul. Zgodna - godz.744    
Szkoła Podstawowa Babice - godz.750

Godziny odwozu  uczniów ze szkoły pozostają bez zmian.


Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaborzu ul. Grojecka 54, 32-600 Oświęcim

link do informacji szczegółowychKOMUNIKAT

Organizacja wiosennej przerwy świątecznej w SP Babice

    1. Wiosenna przerwa świąteczna, trwa od 29 marca do 03 kwietnia do 2018 r.
    2. W dniach 29.03 – 03.04. 2018 r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
    3. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w o okresie przerwy świątecznej.
    4. Dzieci zdeklarowane na zajęcia świetlicowe przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
    5. W dniach 29.03 – 03.04. 2018 r. świetlica szkolna pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:
        ◦ 29.03 2018 r.    630 - 1530
        ◦ 30.03 2018 r.    630 - 1400
        ◦ 03.04 2018 r.    630 - 1530
    6. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy w dniach trwania przerwy świątecznej proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy lub wychowawcy klasy do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 1400.
    7. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
    1. Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28)- USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
    2. §  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Organizacja wiosennej przerwy świątecznej
INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z wiosenną przerwą świąteczną, która trwa od 29 marca do 03 kwietnia do 2018 r. (z wyjątkiem dni świątecznych, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy Dz. U. z 1951r. Nr4, poz.28 z późn. zm.).
Informuję, że przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie trwała od 29.03 do 03.04.2018 r. (Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30)
Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze dzieciom, jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem np. z powodu wykonywanych obowiązków zawodowych.
W celu odpowiedniego przygotowania się do tych zajęć, proszę o podanie dokładnej informacji - Czy Państwa dziecko będzie korzystało ze szkolnej opieki i jak długo? Proszę o przekazanie takiej informacji do wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 1400, aby móc przygotować listę dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.
W tym okresie nie zapewniamy obiadów. Proszę rodziców, aby dzieci korzystające ze świetlicy w tych dniach zaopatrzyć w odpowiedni posiłek.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
    1. Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28)- USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
    2. §  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Rekolekcje wielkopostne w SP Babice


Rekolekcje wielkopostne w naszej szkole będą się odbywały w dniach 12 - 14 marca 2018 roku. W tych dniach zmieniony zostaje plan zajęć lekcyjnych. Aby zapoznać się z obowiązującym w tych dniach harmonogramem zajęć, należy otworzyć link znajdujący się poniżej.

REKOLEKCJE_2018(1).pdf
.Bezpieczne Ferie zimowe 2018


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci urodzonych w 2011 roku zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Babicach.
Kandydatów przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia - druk w załączniku.
Wypełnione zgłoszenie  należy do 23 lutego 2018 r. przedłożyć osobiście w sekretariacie w godz. 700 – 1330.

Dokumenty niezbędne przy zapisywaniu dziecka do szkoły:

 • dowód osobisty rodziców – do wglądu;
 • skrócony akt urodzenia dziecka – do wglądu;
 • PESEL dziecka.

 

Załącznik: Karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly_2018_2019.pdf

 


Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

w dniu 8 lutego 2018 r.

 

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

III a

Mgr Urszula Pieczonka

1630

16

III b

mgr Katarzyna Matusz

1630

13

III c

mgr Anna Kaszyca

1630

15

 

godzina 1700 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej,

godzina 1800  spotkanie z Rodzicami uczniów wyjeżdżających na Białą Szkołę – sala gimnastyczna,

godz.1830 spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły – świetlica

 

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

 

Godzina

 

Sala, w której odbywa się spotkanie

I

mgr Lilianna Pacocha

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły

16

II

mgr Katarzyna Hutny

15

IV a

mgr Marta Brzeziecka

22

IV b

lic. Marek Kołodziej

24

V

mgr Witold Wróbel

18

VI

mgr Renata Lubińska

19

VII a

mgr Marcin Moskała

23

VII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

17

 Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Oświęcim.


 

photo

Środa 19.09.2018

liczba odwiedzin: 858536