Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach

 

Nawigacja

Witamy na stronie internetowej szkoły


Jesteś na naszej stronie internetowej. To tutaj możesz znaleźć wszelkie informacje dotyczące Szkoły Podstawowej w Babicach. Miłego serfowania! 


INFORMACJA

Odjazd autobusu ze szkoły do Broszkowic   13 marca br. (środa) wyjątkowo o godz. 1440

 


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy rodziców dzieci ze szkół SP RAJSKO, SP BRZEZINKA, SP HARMĘŻE oraz SP BABICE na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału dzieci z klas I-III

w nauce pływania w ramach projektu

UMIEM PŁYWAĆ.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6.03.2019 r. (środa) w SP RAJSKO
o godzinie 18.30 i dotyczy osób, które złożyły deklaracje uczestnictwa


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UMIEM PŁYWAĆ”

 

Regulamin_deklaracja_i_zalaczniki_-_UMIEM_PLYWAC_w_GMINIE_OSWIECIM.docx


28 lutego - Tłusty Czwartek
Jak co roku na uczniów w tym dniu będzie czekał słodki poczęstunek w postaci pączków :) 
Życzymy smacznego !!!

REKRUTACJA
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
i  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
informacja dla rodziców i uczniów


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - informacja dla uczniów i rodziców.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieściło najważniejsze pytania i odpowiedzi  dotyczące rekrutacji, terminów egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposobu punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
Zachęcam do zapoznania się z informacjami: www.men.gov.pl/rekrutacja


Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dzieci urodzonych w 2012 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Babicach.

Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 28 marca 2019 r. do godz.15.00 .

Przy składaniu karty zapisu należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty

 • dowód osobisty rodzica

 • skrócony akt urodzenia dziecka

Pragniemy poinformować, że postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków – od dnia 25 lutego do dnia 28 marca 2019 r.

 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną od dnia 1 kwietnia do 3 kwietnia 2019 r.

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 kwietnia 2019 r.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 5 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r.

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 15 kwietnia 2019 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Dokumenty do pobrania

Wniosek_do_klasy_zam._poza_obwodem_szkoly_2019_2020_SPB.doc

Zgloszenie_dziecka_do_szkoly_2019_2020_SPB_obwod-1.docW szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, w dniach od 11.02.2019r. do 15.02.2019r. , będzie przeprowadzana rekrutacja do projektu „Jeżdżę z głową” edycja 2019.

Projekt w formie „białej szkoły” realizowany w okresie od 04.03.2019r. do 08.03.2019r.  w miejscowości Małe Ciche w gminie Poronin.


Linki do strony CUW Gminy Oświęcim

rekrutacja - Jeżdżę z głową
informacja - Jeżdżę z głową


Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

SZANOWNI PAŃSTWO
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r., składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego do 28 marca 2019r.

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.
UWAGA! Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym na wniosek rodziców, złożony w sekretariacie danej szkoły (wnioski dostępne są w szkołach).

Strona CUW Gmina Oświęcim - informacje


Zmiana godziny odjazdu autobusu szkolnego

Od dnia 30 stycznia 2019 r. w środy odjazd autobusu szkolnego spod szkoły będzie się odbywał o godzinie 1525.


Nasza Szkoła uczestniczy w Orszaku Trzech Króli.

W niedzielę 6 stycznia 2019 r. o godz.1200 w Kościele Parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu odbędzie się Msza Św., po której około godz.1240 razem z obecnym Trzecim „Zielonym Królem” dołączymy się do Orszaku i wyruszymy do Kościoła Św. Maksymiliana (na Osiedlu Chemików), gdzie nastąpi Pokłon Trzech Króli.
Uczestnicy proszeni są o zielony element ubioru (kurtka, czapka, szalik, peleryna itp.) Chętne dzieci mogą przebrać się za pasterzy, aniołki.
Każde dziecko uczestniczące w Orszaku dostanie papierową koronę, naklejki i chorągiewki.KOMUNIKAT - organizacja zimowej przerwy świątecznej w SP Babice

 1. Zimowa przerwa świąteczna, trwa od 24 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 2. W dniach 24 – 31 grudnia 2018 r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 3. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w  okresie przerwy świątecznej.
 4. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali z zajęć opiekuńczych w dniach trwania przerwy świątecznej proszeni są o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 1100.
 5. Dzieci zdeklarowane na zajęcia opiekuńcze przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
 6. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.

 


 

W związku z wyjazdem uczniów i nauczycieli na "białą szkołę" w dniach 17 - 21 grudna 2018 r. może nastąpić zmiana planu lekcji w poszczególnych klasach.

Prosimy o monitorowanie strony szkoły oraz aplikacji ClassDojo.


Harmonogram spotkań wychowawców

klas I – III z rodzicami uczniów

w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 1700

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

I a

mgr Urszula Pieczonka

13

I b

mgr Anna Kaszyca

świetlica

II

mgr Lilianna Pacocha

16

III

mgr Katarzyna Hutny

15


 

 

Harmonogram spotkań wychowawców

klas IV – VIII z rodzicami uczniów

w dniu 26 listopada 2018 r. godzina 1700
 

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

IV a

mgr Katarzyna Matusz

15

IV b

mgr Karolina Burdyl

16

IV c

mgr Jolanta Moc

23

V a

lic. Marek Kołodziej

24

V b

mgr Bożena Rajchel

22

VI

mgr Witold Wróbel

18

VII

mgr Monika Szewczyk

19

VIII a

mgr Marcin Moskała

25

VIII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

17

 


Spotkania z rodzicami uczniów

26 listopada 2018 r. o godzinie 1700 - rodzice uczniów klas IV - VIII.

27 listopada 2018 r. o godzinie 1700 - rodzice uczniów klas I - III.


INFORMACJA

dot. dowozu uczniów z Broszkowic w dniach: 17 listopada 2018 r. (sobota)

Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków:

1.Błonie przystanek MZK godz. 735

2. Babice Simech godz. 737

3.Broszkowice ul. Klubowa godz. 740

4. Broszkowice ul. Zgodna godz. 742

5.Broszkowice ul. Zgodna godz. 744

6. Szkoła Podstawowa Babice godz. 750

Odwóz uczniów ze szkoły po zajęciach tj. o godz.1430

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że 12 listopada 2018 roku szkoła będzie nieczynna z uwagi na ustanowienie przez Sejm RP 12 listopada 2018 r. dniem wolnym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że 2 listopada 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  i wychowawczo - opiekuńczych. Dzień ten będzie odpracowany przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi dnia 17 listopada 2018 r. (sobota).

W związku z powyższym 2 listopada 2018 r. szkoła będzie  zamknięta.


Harmonogram spotkań wychowawców klas I – III

 z rodzicami uczniów

w dniu 11 września 2018 r.

godzina 1700 spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły, a po nim spotkanie z wychowawcami klas.

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

 1.  

I a

mgr Urszula Pieczonka

13

 1.  

I b

mgr Anna Kaszyca

świetlica

 3.

II

mgr Katarzyna Hutny

15

4.

III

mgr Lilianna Pacocha

16

 

 

Harmonogram spotkań wychowawców klas IV – VIII

 z rodzicami uczniów

w dniu 12 września 2018 r.

godzina 1700 spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły, a po nim spotkanie z wychowawcami klas.

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Sala, w której odbywa się spotkanie

 1.  

IV a

mgr Katarzyna Matusz

23

 1.  

IV b

mgr Anna Karnia

15

 3.

IV c

mgr Jolanta Moc

16

4.

V a

lic. Marek Kołodziej

24

5.

V b

mgr Bożena Rajchel

22

6.

VI

mgr Witold Wróbel

18

7.

VII

mgr Monika Szewczyk

19

8.

VIIIa

mgr Marcin Moskała

25

9.

VIII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

17

 


W niedzielę 2 września 2018 r. zapraszamy do kościoła W.N.M.P. w Oświęcimiu wszystkich uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli i pracowników szkoły o godz. 1200 na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny 2018/2019.


Rozkład jazdy autobusu szkolnego

obowiązuje od 4 września 2018 r.

TRASA: OSIEDLE BŁONIE – SZKOŁA PODSTAWOWA Babice
Przystanki:
    • Błonie 650
    • Babice Simech
    • Broszkowice – ul. Klubowa 655
    • Broszkowice – Zgodna 657
    • Broszkowice – ul. Zgodna 659
    • Babice – Szkoła Podstawowa 705
      
TRASA: SZKOŁA PODSTAWOWA Babice - OSIEDLE BŁONIE
Przystanki (powrót):
    • Babice Szkoła 1440
    • Babice Simech 1445
    • Broszkowice, ul. Klubowa 1448
    • Broszkowice, Zgodna 1450
    • Broszkowice ul. Zgodna 1452
    • Błonie 1455


Uroczysta akademia na rozpoczęcie roku szkolnego wraz z pasowaniem na ucznia klasy pierwszej odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. wg następującego planu:
- klasy IV - VIII o godz. 900
- klasy I - III o godz. 930

Dzieci z Broszkowic przyjeżdżają do szkoły autobusem przewożącym uczniów do Szkoły w Rajsku.  

Godziny odjazdu  z poszczególnych przystanków:

Błonie przystanek MZK - godz. 720
Babice Simech - godz. 722    
Broszkowice ul. Klubowa - godz. 725
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 727
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 728
Szkoła Podstawowa Babice - godz. 734

Odjazd autobusu ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1130


OGŁOSZENIE

Dnia 29 sierpnia 2018 r. /środa/
o godz. 10.00 odbędzie się próba „ŚLUBOWANIA” dla uczniów klas pierwszych.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice dokonują zakupu podręczników do religii we własnym zakresie.

KLASA I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA II
„Kochamy Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA III
„Przyjmujemy Pana Jezusa” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA IV
„Jestem chrześcijaninem” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA V
„Wierzę w Boga”- red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA VI
„Wierzę w Kościół” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

 KLASA VII
„Spotkane ze słowem” - red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech

KLASA VIII
„Aby nie ustać w drodze” – red. ks. prof. J. Szept, D. Jackowiak –wyd. Św. Wojciech


Ogłoszenie

Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu  22 czerwca  2018 r.:

 • dla klas IV - VII  o godz. 830
 • dla klas I -  III  o godz. 1000

 

W tym dniu  ulegają   zmianie godziny dowozu  uczniów z Broszkowic.
Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków  :
Błonie przystanek MZK - 715
Babice Simech - 717
Broszkowice ul. Klubowa - 720
Broszkowice ul. Zgodna - 722
Broszkowice ul. Zgodna - 724
Babice Szkoła Podstawowa - 730

Odjazd autobusu szkolnego ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1135

Proszę o zgłaszanie do 20 czerwca br. (środa) wychowawcom świetlicy faktu konieczności zapewnienia dziecku opieki świetlicowej w dniu 22 czerwca br.


Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Programu „Dobry Start”. Szczegóły w linku poniżej.

link: GOPS Oświęcim - "Dobry Start"

 

https://kuratorium.krakow.pl/dobry-start-wsparcie-dla-uczniow/

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

dobry_start_ulotka.pdf

dobry_start_plakat.pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektor i Wychowawcy przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 serdecznie zapraszają na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 13 czerwca 2018 r. o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej w Babicach.


INFORMACJA
dowóz uczniów z Broszkowic w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek)

Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków bez zmian.
Zmianie ulega godzina odwozu uczniów ze szkoły po zajęciach z godz. 1425  na godz. 1220


INFORMACJA

Dnia 28 maja 2018 roku w godzinach 1630 - 1730 odbywać się będą konsultacje nauczycieli z rodzicami.


Składka na poczet Rady Rodziców

Zachęcamy do wpłat składki na Radę Rodziców - jest to nieoceniona i potrzebna pomoc, gdyż z tych środków finansowane są imprezy szkolne (można trochę poczytać o nich na stronie szkoły w zakładce "Rada Rodziców"), wspieramy organizację konkursów wewnątrzszkolnych, a także finansujemy nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.
Są to bardzo ogólne przykłady, dlatego że staramy się wspierać finansowo wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które realizujemy wspólnie z gronem pedagogicznym jak i samorządem szkolnym.
Za wsparcie serdecznie dziękujemy


Rada Rodziców


Organizacja 2 MAJA 2018 - INFORMACJA DLA RODZICÓW

 1. W dniu 2 maja 2018  r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 2. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w w/w dniu.
 3. Dzieci przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
 4. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z całorocznym harmonogramem.
 5. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy lub wychowawcy wypełniając stosowną deklarację  do dnia 27 kwietnia 2018 r.(piątek)  do godziny 1000.
 6. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tym dniu obiadów.

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że
4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo - opiekuńczych (podstawa prawna § 5 ust. 5  rozporządzenia MEN  z dn. 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U.2017.1603).

Dzień ten będzie odpracowany przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 26 maja br.(sobota).

W związku z powyższym 4 maja br. szkoła będzie zamknięta.


Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

23 kwietnia 2018 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

IV a

Marek Kołodziej

1700

23

IV b

mgr Marta Brzeziecka

1700

22

V

mgr Witold Wróbel

1700

18

VI

mgr Monika Szewczyk

1700

19

VII a

mgr Marcin Moskała

1700

25

VII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

1700

17

 

24 kwietnia 2018 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

I a

mgr Lilianna Pacocha

1700

16

II a

mgr Katarzyna Hutny

1700

15

III a

mgr Urszula Pieczonka

1700

13

III b

mgr Katarzyna Matusz

1700

świetlica

III c

mgr Anna Kaszyca

1700

25

 


INFORMACJA

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach: 18,19 i 20  kwietnia 2018 r. ulegają zmianie godziny dowozu uczniów z Broszkowic.


Odjazdy z poszczególnych przystanków:
Błonie, przystanek MZK - godz.735
Babice, Simech - godz.737
Broszkowice, ul. Klubowa - godz.740
Broszkowice, ul. Zgodna - godz.742    
Broszkowice, ul. Zgodna - godz.744    
Szkoła Podstawowa Babice - godz.750

Godziny odwozu  uczniów ze szkoły pozostają bez zmian.


Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaborzu ul. Grojecka 54, 32-600 Oświęcim

link do informacji szczegółowychKOMUNIKAT

Organizacja wiosennej przerwy świątecznej w SP Babice

    1. Wiosenna przerwa świąteczna, trwa od 29 marca do 03 kwietnia do 2018 r.
    2. W dniach 29.03 – 03.04. 2018 r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
    3. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w o okresie przerwy świątecznej.
    4. Dzieci zdeklarowane na zajęcia świetlicowe przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
    5. W dniach 29.03 – 03.04. 2018 r. świetlica szkolna pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:
        ◦ 29.03 2018 r.    630 - 1530
        ◦ 30.03 2018 r.    630 - 1400
        ◦ 03.04 2018 r.    630 - 1530
    6. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy w dniach trwania przerwy świątecznej proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy lub wychowawcy klasy do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 1400.
    7. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
    1. Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28)- USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
    2. §  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Organizacja wiosennej przerwy świątecznej
INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z wiosenną przerwą świąteczną, która trwa od 29 marca do 03 kwietnia do 2018 r. (z wyjątkiem dni świątecznych, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy Dz. U. z 1951r. Nr4, poz.28 z późn. zm.).
Informuję, że przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie trwała od 29.03 do 03.04.2018 r. (Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30)
Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze dzieciom, jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem np. z powodu wykonywanych obowiązków zawodowych.
W celu odpowiedniego przygotowania się do tych zajęć, proszę o podanie dokładnej informacji - Czy Państwa dziecko będzie korzystało ze szkolnej opieki i jak długo? Proszę o przekazanie takiej informacji do wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 1400, aby móc przygotować listę dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.
W tym okresie nie zapewniamy obiadów. Proszę rodziców, aby dzieci korzystające ze świetlicy w tych dniach zaopatrzyć w odpowiedni posiłek.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
    1. Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28)- USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
    2. §  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Rekolekcje wielkopostne w SP Babice


Rekolekcje wielkopostne w naszej szkole będą się odbywały w dniach 12 - 14 marca 2018 roku. W tych dniach zmieniony zostaje plan zajęć lekcyjnych. Aby zapoznać się z obowiązującym w tych dniach harmonogramem zajęć, należy otworzyć link znajdujący się poniżej.

REKOLEKCJE_2018(1).pdf
.Bezpieczne Ferie zimowe 2018


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci urodzonych w 2011 roku zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Babicach.
Kandydatów przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia - druk w załączniku.
Wypełnione zgłoszenie  należy do 23 lutego 2018 r. przedłożyć osobiście w sekretariacie w godz. 700 – 1330.

Dokumenty niezbędne przy zapisywaniu dziecka do szkoły:

 • dowód osobisty rodziców – do wglądu;
 • skrócony akt urodzenia dziecka – do wglądu;
 • PESEL dziecka.

 

Załącznik: Karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly_2018_2019.pdf

 


Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

w dniu 8 lutego 2018 r.

 

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

Godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

III a

Mgr Urszula Pieczonka

1630

16

III b

mgr Katarzyna Matusz

1630

13

III c

mgr Anna Kaszyca

1630

15

 

godzina 1700 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej,

godzina 1800  spotkanie z Rodzicami uczniów wyjeżdżających na Białą Szkołę – sala gimnastyczna,

godz.1830 spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły – świetlica

 

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

 

Godzina

 

Sala, w której odbywa się spotkanie

I

mgr Lilianna Pacocha

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły

16

II

mgr Katarzyna Hutny

15

IV a

mgr Marta Brzeziecka

22

IV b

lic. Marek Kołodziej

24

V

mgr Witold Wróbel

18

VI

mgr Renata Lubińska

19

VII a

mgr Marcin Moskała

23

VII b

mgr Małgorzata Wiśniewska

17

 Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Oświęcim.


 

photo

Piątek 22.03.2019

liczba odwiedzin: 913668