Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach

 

Nawigacja

Witamy na stronie internetowej szkoły


Jesteś na naszej stronie internetowej. To tutaj możesz znaleźć wszelkie informacje dotyczące Szkoły Podstawowej w Babicach. Miłego serfowania!Nasza szkoła bierze udział w projekcie:
SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY
OGŁOSZENIE

Uroczysta akademia na rozpoczęcie  roku szkolnego wraz z pasowaniem  na ucznia klasy pierwszej odbędzie się w dniu 4 września 2017r. o godz. 900.
Dzieci z Broszkowic przyjeżdżają do SP Babice  autobusem przewożącym uczniów do szkoły w Rajsku.


Godziny odjazdu  z poszczególnych przystanków:
Błonie, przystanek MZK - godz. 705
Babice Simech - godz. 707    
Broszkowice, ul.Klubowa - godz. 710
Broszkowice, ul.Zgodna - godz. 712
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 714
Szkoła Podstawowa Babice - godz. 720

Autobus dowożący dzieci do kościoła na mszę świętą o godz. 800 w kościele WNMP w Oświęcimiu zabiera  dzieci z SP Babice o godz. 740.
Powrót z kościoła autobusem, który będzie podstawiony o godz. 845 na przystanku MZK k. Kościoła.

Odjazd autobusu ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1035.

Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć we mszy św. mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.


INFORMACJA

Podręczniki do nauki religii rodzice zakupują we własnym zakresie. Do wszystkich pozostałych przedmiotów podręczniki i zeszyty ćwiczeń zapewnia szkoła we wrześniu.

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

DLA UCZNIÓW KLAS I – VII W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

KLASA

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

II

„Kochamy Pana Jezusa”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

III

„Przyjmujemy Pana Jezusa”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

IV

„Jestem chrześcijaninem”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

V

„Wierzę w Boga”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

VI

„Wierzę w Kościół”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech

VII

„Spotkanie ze słowem”.

ks.J.Szept, D.Jackowiak

Święty Wojciech


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu  23 czerwca  2017 r. o godz. 900.


W tym dniu  ulegają   zmianie godziny dowozu  uczniów z Broszkowic:

Błonie przystanek MZK - 730
Babice, Simech - 732
Broszkowice, ul. Klubowa - 735
Broszkowice, ul. Zgodna - 737
Broszkowice, ul. Zgodna - 739
Babice, Szkoła Podstawowa - 745


Odjazd autobusu szkolnego ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1135.


OGŁOSZENIE

Informujemy, że dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) szkoła będzie zamknięta.

Dzień został odpracowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.


ZAPROSZENIE

13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1700  w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie informacyjne dla  rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Serdecznie Państwa zapraszamy!


INFORMACJA

dowóz uczniów z Broszkowic w dniach: 13 maja br.(sobota)

Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków:

1.Błonie przystanek MZK - godz.735

2.Babice, Simech - godz.737  

3.Broszkowice, ul. Klubowa - godz.740

4.Broszkowice, ul. Zgodna - godz.742

5.Broszkowice, ul. Zgodna - godz.744

6.Szkoła Podstawowa Babice - godz. 750


INFORMACJA


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że w dniach: 2 maja   i   16 czerwca  2017r. nie będzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i wychowawczo - opiekuńczych (podstawa prawna § 5 ust. 2  rozporządzenie MENiS  z dn. 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).
Dni te będą  odpracowane  przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - 13 MAJA i 3 CZERWCA  br.
W związku z powyższym w dniach  2 MAJA i 16 CZERWCA br. szkoła będzie  zamknięta.


Babice, 24.04.2017 r.

 INFORMACJA

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach: 19,20 i 21 kwietnia 2017r.  ulega zmianie godzina przywozu uczniów z Broszkowic do szkoły z godz. 705 na godz. 735.


Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków:

1. Błonie przystanek MZK godz. 735

2. Babice –  Simech godz. 737

3. Broszkowice ul. Klubowa godz. 740

4. Broszkowice ul. Zgodna godz. 743

5. Szkoła Podstawowa Babice godz. 748


Odwóz  uczniów ze   szkoły po zajęciach bez zmian tj. o  godz. 1425.


REKRUTACJA UCZNIÓW DO SP BABICE

ROK SZKOLNY 2017/2018

Dokumentacja:

WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_SZKOLY__02032017a.doc

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SZKOLY__02032017.pdf


 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach zaprasza rodziców dzieci kandydatów na uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 marca br. o godz. 1630 w sali nr 13.


Organizacja rekolekcji wielkopostnych  w SP Babice

Rekolekcje odbywają się w dniach 27-29 marca 2017 r. wg harmonogramu:

 • 1000 – 1130 nauka kl. IV-VI.
 • 1030 – 1200 nauka kl. I-III.
 1. Organizatorem rekolekcji jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 2. Dzieci przychodzą na nauki rekolekcyjne do kościoła lub przywożą je ich rodzice.
 3. W kościele opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele katecheci oraz kadra pedagogiczna SP Babice.
 4. Szkoła nie zapewnia transportu w czasie nauk rekolekcyjnych.
 5. W dniach 27 - 29 marca 2017 r. w  szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 6. W dniach 27 - 29 marca 2017 r. świetlica szkolna pracuje zgodnie z całorocznym harmonogramem.
 7. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy w dniach trwania rekolekcji proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy do dnia 23 marca 1400.
 8. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.


Podstawa prawna:
§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm. - uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

 


Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli Gminy Oświęcim.

link do informacji o konkursachNa podstawie pisma z Parafii WNIEBOWZIĘCIA NMP w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2017 r., Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach informuje, że w dniach od 27 marca do 29 marca 2017 r. będą odbywały się w parafii rekolekcje wielkopostne, w związku z tym nie będzie zajęć lekcyjnych w tym czasie.

Babice, 27 luty 2017


Rada Gminy Oświęcim przyjęła Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

link do informacji o sieci szkół w Gminie Oświęcim


UWAGA ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r.

Przejazd autobusem szkolnym na podstawie ważnej legitymacji szkolnej - uczniowie nie otrzymują biletów miesięcznych.

Błonie, przystanek MZK       - godz.705
Babice, Simech                      - godz.707    
Broszkowice, ul.Klubowa      - godz.710
Broszkowice, ul.Zgodna        - godz.712
Broszkowice, ul.Zgodna        - godz.714
Szkoła Podstawowa Babice  - godz.720

Powrót tą samą trasą:

poniedziałek - godz.1425
wtorek - godz.1425    
środa - godz.1425    
czwartek - godz.1425
piątek o godz.1425


Zapraszamy bardzo gorąco Rodziców, Uczniów i Sympatyków naszej szkoły na

"Wieczór kolęd",

który odbędzie się w SP Babice

dnia 20 stycznia 2017 roku

o godzinie 1700


W związku z wysoką absencją chorobową pracowników kuchni do dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) nie będą wydawane obiady.

Za zaistniałe niedogodności - przepraszamy.


Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

 


UWAGA

Z dniem 2 stycznia 2017 roku następuje zmina godzin odjazdu autobusu szkolego dowożącego uczniów z Broszkowic.

Nowy rozkład jazdy dostepny jest w pliku poniżej.

rozklad_jazdy_autobusu_szkolnego.pdf


Ukazał się drugi - w tym roku szkolnym - numer naszej szkolnej gazetki "Uczniak".

Zapraszamy do przeczytania.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć wersję elektroniczną.

uczniak_nr2_2016_2017.pdf


Organizacja zimowej przerwy świątecznej


Informuję, że przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie trwała od 23 grudnia 2016 r.  do 31 grudnia 2016 r.
Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze dzieciom, jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem np. z powodu wykonywanych obowiązków zawodowych.
W celu odpowiedniego przygotowania się do tych zajęć, proszę o podanie dokładnej informacji - Czy Państwa dziecko będzie korzystało ze szkolnej opieki i jak długo?
Proszę o przekazanie takiej informacji do wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 1400, aby móc przygotować listę dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych (wzór oświadczenia zamieszczony na stronie internetowej).
W tym okresie nie zapewniamy obiadów. Proszę rodziców, aby dzieci korzystające ze świetlicy w tych dniach zaopatrzyć w odpowiedni posiłek.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły


Podstawa prawna:
1.    Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28) - USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r.o dniach wolnych od pracy
2.    §  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30 -  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Faktach Oświęcim

Fakty Oświęcim - kliknijUkazał się pierwszy - w tym roku szkolnym - numer naszej szkolnej gazetki "Uczniak".

Zapraszamy do przeczytania.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć wersję elektroniczną.

uczniak_nr1_2016_2017-1.pdfSzanowni Państwo!

Zwracamy się z serdeczną prośbą, o upowszechnienie wśród rodziców dzieci ze szkół podstawowych i nauczycieli, naszego zaproszenia do udziału w ankiecie oceny działań promujących program „Owoce i warzywa w szkole” zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpropagowaniu naszej prośby i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do prowadzonego przez nas badania.

Ankieta jest dostępna po linkiem http://owocewszkole.org/ankieta/ i będzie aktywna tylko do 28 .10.2016r.


Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty, w szczególności nauczycieli i w związku z tym w szkołach nie prowadzi się zajęć edukacyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w tym dniu.

Celem zorganizowania sprawnej pracy świetlicy i zabezpieczania obsady pedagogicznej prosimy o przekazanie informacji wychowawcy klasy do dnia 13 października 2016 r. - Czy Państwa dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej i w jakich godzinach?ZARZĄDZENIE nr 8/2016

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 6 POMORSKIEJ DYWIZJI POWIETRZNO – DESANTOWEJ W BABICACH

z dnia 30 września 2016 r.

 1. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 14.10.2016 r. (piątek)
  • 31.10.2016 r. (poniedziałek)
  • 22.06.2017 r. (czwartek)
 1. dni do odpracowania:
  • 02.05.2017 r. (poniedziałek)       odpracowany 13.05.2017 r. (sobota)
  • 16.06.2017 r.  (piątek)                odpracowany 03.06.2017 r.  (sobota)Dnia 13 września 2016 roku o godzinie 1700 odbędzie ogólne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Babicach.

Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.

Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

w dniu 13 września 2016 r.

klasa

nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

sala

I a

mgr Katarzyna Hutny

Po zebraniu ogólnym

15

II a

mgr Urszula Pieczonka

Po zebraniu ogólnym

23

II b

mgr Katarzyna Matusz

1600

13

II c

mgr Paulina Drzyzgiewicz

Po zebraniu ogólnym

16

III a

mgr Ewa Wieczorek

Po zebraniu ogólnym

13

III b

mgr Lilianna Pacocha

1600

16

IV a

mgr Witold Wróbel

Po zebraniu ogólnym

18

V a

mgr Monika Szewczyk

Po zebraniu ogólnym

19

VI a

mgr Marcin Moskała

Po zebraniu ogólnym

25

VI b

mgr Małgorzata Wiśniewska

Po zebraniu ogólnym

17

 

 


Wyprawka szkolna na rok szkolny 2016/2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” Termin skladania wniosków w szkołach upływa w dniu 06.09.2016r.

kliknij - link do strony z informacją


OGŁOSZENIE

Uroczysta akademia na rozpoczęcie  roku szkolnego 2016/2017 wraz z pasowaniem  na ucznia klasy pierwszej odbędzie się w dniu 1 września 2016 r. o godz. 900.


Dzieci z Broszkowic przyjeżdżają do SP Babice  autobusem przewożącym młodzież  do Gimnazjum Gminnego  w Rajsku, – godziny odjazdu z poszczególnych przystanków:
Błonie, przystanek MZK - godz. 720
Babice, ul. Krakowska - godz. 721    
Broszkowice, Remiza - godz. 723
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 725
Szkoła Podstawowa Babice - godz. 730

Autobus dowożący dzieci do kościoła na mszę świętą o godz. 800 w kościele WNMP w Oświęcimiu zabiera  dzieci z SP Babice o godz. 740 . Powrót z kościoła autobusem który będzie podstawiony o godz. 845 na przystanku MZK k. Kościoła.

Odjazd autobusu szkolnego ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1030

Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć we mszy św. mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.


TRASA I GODZINY PRZYWOZU I ODWOZU
UCZNIÓW Z BROSZKOWIC
obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.

Błonie przystanek MZK - godz. 705
Babice, ul. Krakowska - godz. 706
Broszkowice, Remiza - godz. 708
Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 710
Szkoła Podstawowa Babice - godz. 715

Powrót tą samą trasą – godziny wyjazdu spod szkoły:
poniedziałek - godz. 1430
wtorek - godz. 1430
środa - godz. 1430
czwartek - godz. 1430
piątek - o godz. 1340


Lista podręczników dla uczniów klas szóstych

Lista_podrecznikow_dla_klas_6.pdf


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - link do strony

zadania_do_glosowania.pdf


Ogłoszenie

Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu  24 czerwca  2016r. o godz. 900.
W tym dniu  ulegają   zmianie godziny dowozu  uczniów z Broszkowic do szkoły i ze szkoły:

-odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków  :
•Błonie przystanek MZK - 730
•Babice ul.Krakowska – 732
•Broszkowice Remiza – 734
•Broszkowice Zgodna - 735
•Babice Szkoła Podstawowa – 740
Odjazd autobusu szkolnego ze szkoły do Broszkowic ok. godz. 1220.


KOMUNIKAT

Pragnę przypomnieć, iż dzień 23 czerwca 2016 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych przeznaczonym na organizację zamknięcia roku szkolnego.
Świetlica szkolna w tym dniu pełni dyżur.
Jeśli dziecko będzie korzystało ze świetlicy w tym dniu proszę o zgłoszenie tego faktu nauczycielom świetlicy do 22 czerwca 2016 r. do godziny 1500.

Podstawa prawna:
1.§ 5 ust 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
2. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 6 POMORSKIEJ DYWIZJI POWIETRZNO – DESANTOWEJ W BABICACH z dnia 30 września 2015 r.


ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach oraz wychowawca klasy zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w SZKOLE PODSTAWOWEJ W BABICACH w dniu 13 czerwca o godz. 16.30 w sali nr 15.
Proszę o niezawodne przybycie.
 

Tadeusz Baraniecki
DYREKTOR SZKOŁY

Babice, dnia 03 czerwca 2016 r.


KOMUNIKAT!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że w dniu 27 maja br. nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych (podstawa prawna § 5 ust. 2 - Rozporządzenia MENiS z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.).

Dzień ten został odpracowany w sobotę - 21 maja 2016 r. przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

W związku z powyższym w dniu 27 maja 2016 r. szkoła będzie zamknięta.

Babice, 24 kwietnia 2016 r.


Zapraszmy do obejrzenia filmu - wywiadu Klaudii i Jakuba pod tytułem "Zdarzyło się w Oświęcimiu".
Przypominamy, że film zdobył pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie "Kadry historii" zorganizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

kliknij, aby obejrzeć film


Ukazał się szósty numer naszej szkolnej gazetki "Uczniak".

Zapraszamy do przeczytania.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć wersję elektroniczną.

uczniak_nr6.pdf


INFORMACJA

dot. dowozu uczniów  (klas I -III) z Broszkowic w dniu 21 maja br. ( sobota):

        Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków:

1. Błonie, przystanek MZK - godz. 740

2. Babice, ul. Krakowska - godz. 741

3. Broszkowice, Remiza -  godz. 743  

4. Broszkowice, ul. Zgodna - godz. 745 

5. Szkoła Podstawowa Babice - godz. 750

Odwóz uczniów ze szkoły po zajęciach o godz. 1200


 


 

Nasz 3 Maja w Faktach Oświęcim

Zapraszamy do obejrzenia relacji z obchodów Święta 3 Maja w naszej podstawówce.

kliknij po więcej


INFORMACJA

Dowóz uczniów z Broszkowic w dniach

5 i 7 maja 2016 r.

W związku z Marszem Żywych w Oświęcimiu w dniu 5 maja 2016 r. (czwartek) autobus odwożący uczniów ze szkoły do Broszkowic w tym dniu  wyjątkowo  odjedzie ok.  godz.1120.


Dnia 7 maja 2016 r.  (sobota)  dowóz uczniów  z Broszkowic  bez zmian tj. rano wyjazd z początkowego przystanku o godz. 705, a po zajęciach wyjazd ze szkoły o godz. 1430.


RODZINNY KONKURS!!!


Tradycyjnie już od kliku lat w związku z przypadającym na dzień 2 maja DNIEM FLAGI ogłaszamy konkurs rodzinny pod hasłem "BĄDŹ PATRIOTĄ, WYWIEŚ FLAGĘ". Prosimy naszych Rodziców o wywieszenie na domach i  na balkonach flagi oraz na jej tle zrobienie rodzinnej fotki. Zdjęcie prosimy dostarczyć do szkoły do p. Marty Brzezieckiej w terminie do 7 maja. Zachęcamy i zapraszamy do udziału.BRAWO KLAUDIA I JAKUB!!!
Klaudia i Jakub (uczniowie klasy szóstej) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie "Kadry historii" zorganizowanym przez Muzeum Piłsudskiego w Warszawie. Za swój film "Zdarzyło się w Oświęcimiu" uzyskali pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. Ich 20 minutowy film opowiada o przedwojennej miłości Polaka i Żydówki.Film został stworzony na podstawie wywiadu z siostrą nieżyjącego już głównego bohatera.


Ważna informacja!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuj, że w dniach: 02 maja br. i  27 maja br. nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych (podstawa prawna § 5 ust. 2  rozporządzenia MENiS  z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.).
Dni te będą odpracowane w soboty - 7 maja  i  21 maja  przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.  
W związku z powyższym w dniach  2 i 27 maja br. szkoła będzie zamknięta.

Babice, 22 kwietnia 2016 r.


INFORMACJA


W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach:
18,19 i 20  kwietnia 2016r.  ulega zmianie godzina przywozu uczniów  z Broszkowic do szkoły z godz. 705 na godz. 735.

Odjazd autobusu rano z poszczególnych przystanków:
1. Błonie przystanek MZK       godz.  7.35
2. Babice –  ul. Krakowska      godz.  7.36
3. Broszkowice Remiza           godz.  7.38    
4. Broszkowice ul. Zgodna       godz.  7.40    
5. Szkoła Podstawowa Babice  godz.  7.45

Odwóz  uczniów ze   szkoły po zajęciach bez zmian tj. o  godz.  14.30


Już uczymy kodowania zaprzyjaźnione przedszkolaki!

kliknij - Fakty Oświęcim


KOMUNIKAT

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. klasa szósta przystępuje do napisania zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej. W tym dniu klasy I - V mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Świetlica szkolna jest nieczynna i szkoła nie zapewnia opieki. Kuchnia nie wydaje obiadu.

 


Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.


Ukazał się piąty numer naszej szkolnej gazetki "Uczniak".

Zapraszamy do przeczytania.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć wersję elektroniczną

uczniak_nr5.pdf


INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS I i II. (Ważny termin 31 marca 2016 r.)

Wyciąg z USTAWY o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 grudnia 2015 r.

Art.  9.

1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Art.  11.

1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

Wniosek, o którym mowa, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

Proszę zapoznać się z treścią ustawy. Pełny tekst. poniżej

Zmiana-ustawy-o-systemie-oswiaty_29_XII_2015.pdf


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JABŁEK

Dostawa drmowych jabłek odbędzie się w innym terminie.


KOMUNIKAT W SPRAWIE  JABŁEK

Szanowni Państwo!

Dzisiaj nie będzie możliwości odbioru darmowych jabłek (problem po stronie dostawcy z transportem).

Proszę jutro śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej szkoły.

22 marca 2016 r. (godz.1245).


SPOTKANIE Z WYCHOWCAMI KLAS

22 marca 2016 r. odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas według następującego harmonogramu:

Klasa

Wychowawca

Nr sali

Godzina

I a

Urszula Pieczonka

23

1700

I b

Katarzyna Matusz

13

1700

I c

Paulina Drzyzgiewicz

16

1700

II a

Ewa wieczorek

--------

Inny termin

II b

Lilianna Pacocha

15

1630

III

Katarzyna Hutny

--------

Inny termin

IV

Monika Szewczyk

19

1700

V a

Marcin Moskała

25

1700

V b

Małgorzata Wiśniewska

17

1700

VI

Beata Kuczkowska

24

1700

 

WAŻNA INFORMACJA!!!


Mamy informację, że we wtorek 22 marca każdy chętny będzie miał możliwość odebrania ze szkoły skrzynki z darmowej dostawy jabłek. Nie znamy godziny dostawy, dlatego prosimy, aby monitorować stronę szkoły www.spbabice.edupage.org oraz facebooka, gdzie zamieścimy stosowne informacje. Bardzo wszystkich zachęcamy!!!

 


KOMUNIKAT

Organizacja wiosennej przerwy świątecznej w SP Babice

 1. Wiosenna przerwa świąteczna, trwa od 24 marca do 29 marca 2016 r.
 2. W dniach 24 - 29 marca 2016 r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 3. Szkoła nie zapewnia transportu do szkoły w o okresie przerwy świątecznej.
 4. Dzieci zdeklarowane na zajęcia świetlicowe przychodzą do szkoły pieszo lub przywożą je ich rodzice.
 5. W dniach 24 - 29 marca 2016 r. świetlica szkolna pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • 24.03 2016 r.  630 - 1530
  • 25.03 2016 r.  630 - 1400
  • 29.03 2016 r.  630 - 1530
 6. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy w dniach trwania przerwy świątecznej proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 1400.
 7. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.

mgr Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły.


Organizacja wiosennej przerwy świątecznej

Informuję, że przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie trwała od 24 marca do 29 marca 2016 r.

Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze dzieciom, jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem np. z powodu wykonywanych obowiązków zawodowych.

W celu odpowiedniego przygotowania się do tych zajęć, proszę o podanie dokładnej informacji - Czy Państwa dziecko będzie korzystało ze szkolnej opieki i jak długo? Proszę o przekazanie takiej informacji do wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 1400, aby móc przygotować listę dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych (wzór oświadczenia zamieszczony na stronie internetowej poniżej).

W tym okresie nie zapewniamy obiadów. Proszę rodziców, aby dzieci korzystające ze świetlicy w tych dniach zaopatrzyć w odpowiedni posiłek.

Tadeusz Baraniecki
dyrektor szkoły


Podstawa prawna:
1. Art.1 ust. 1, pkt.c ,d -  (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.28) - USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r.o dniach wolnych od pracy.
2.§  3. ust. 1 pkt. 3 - Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30 -  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Oswiadczenie_rodzica.pdf


KOMUNIKAT

Organizacja rekolekcji wielkopostnych - INFORMACJA DLA RODZICÓW

 1. Rekolekcje odbywają się w dniach 7-9 marca 2016 r. wg harmonogramu:
  • 1000 – 1130 nauka kl. IV-VI.
  • 1030 – 1200 nauka kl. I-III.
 2. Organizatorem rekolekcji jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 3. Dzieci przychodzą na nauki rekolekcyjne do kościoła lub przywożą je ich rodzice.
 4. W kościele opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele katecheci oraz kadra pedagogiczna SP Babice.
 5. Szkoła nie zapewnia transportu w czasie nauk rekolekcyjnych.
 6. W dniach 7-9 marca 2016 r. w  szkole nie ma zajęć dydaktycznych.
 7. W dniach 7-9 marca 2016 r. świetlica szkolna pracuje zgodnie z całorocznym harmonogramem.
 8. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy w dniach trwania rekolekcji proszeni są o zgłoszenie tego faktu opiekunowi świetlicy do dnia 4 marca 1400.
 9. Kuchnia w szkole nie przygotowuje w tych dniach obiadów.

Podstawa prawna:

§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm. - uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.INFORMACJA

W związku z odbywającymi się w  dniach od 22 do 24 lutego br. rekolekcjami wielkopostnymi dla uczniów GG Rajsko, ulegają zmianie godziny przywozu i   odwozu uczniów z Broszkowic:
 - odjazd rano z przystanku początkowego na Błoniach o godz. 730
- odwóz dzieci po zajęciach ze szkoły do Broszkowic o godz. 1330


INFORMACJA

Na podstawie pisma z Parafii WNIEBOWZIĘCIA NMP w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2016r., Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach informuje, że w dniach od 7 marca do 9 marca 2016 r. będą odbywały się w parafii rekolekcje wielkopostne, w związku z tym nie będzie zajęć lekcyjnych w tym czasie.


Zapraszamy na

Dzień Otwarty

Szkoły Podstawowej w Babicach

11 lutego 2016

godz. 1700 - 1830


Uwaga zmiana odjazdu autobusu w piątki

z godziny 1340 na 1430

Godziny przywozu i odwozu uczniów z BROSZKOWIC obowiązujące od dnia 1 lutego 2016 r.:

1. Błonie przystanek MZK - godz. 705

2. Babice – ul. Krakowska - godz. 706 

3.Broszkowice, ul. Remiza - godz. 708

4. Broszkowice Zgodna - godz. 710

5. Szkoła Podstawowa Babice - godz. 715

Powrót tą samą trasą we wszystkie dni nauki szkolnej o godz. 1430


Ferie zimowe

18 stycznia 2016 - 31 stycznia 2016

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas wypoczynku!


Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

w dniu 14 stycznia 2016 r.

godzina 1700 spotkanie na sali gimnastycznej

z Dyrektorem Szkoły

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

godzina

Sala, w której odbywa się spotkanie

 1.  

I a

mgr Urszula Pieczonka

1700

23

 1.  

I b

mgr Katarzyna Matusz

1700

13

 1.  

I c

mgr Paulina Drzyzgiewicz

1700

16

 1.  

II a

mgr Ewa Wieczorek

1600

13

 1.  

II b

mgr Lilianna Pacocha

1615

16

 1.  

III

mgr Katarzyna Hutny

1700

15

 1.  

IV

mgr Monika Szewczyk

1700

19

 1.  

V a

mgr Marcin Moskała

1700

25

 1.  

V b

mgr Małgorzata Wiśniewska

1700

17

 1.  

VI

mgr Beata Kuczkowska

1700

24

 

 


Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej!


Ukazał się trzeci numer naszej szkolnej gazetki "Uczniak".

Zapraszamy do przeczytania.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć wersję elektroniczną

uczniak_nr3.pdf


INFORMACJA

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy z uwagi na przypadające święto 26 grudnia 2015 r. w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela, pracownikom administracyjno – obsługowym przysługuje jeden dzień wolny od pracy.

W związku z powyższym informuję, że 24 grudnia 2015 r. Szkoła Podstawowa w Babicach  będzie zamknięta.

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów trwa  od 23 do 31 grudnia 2015r.

Dyrektor SP Babice

/-/ Tadeusz Baraniecki


Informacja dla Rodziców uczniów SP- Babice dotycząca zimowej przerwy świątecznej.

W związku z zimową przerwą świąteczną, która trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem dni świątecznych, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy Dz. U. z 1951r. Nr4, poz.28 z późn. zm.).
Informuję, że przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie trwała od 23 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze dzieciom, jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem np. z powodu wykonywanych obowiązków zawodowy

photo

Sobota 21.10.2017

liczba odwiedzin: 740430