• 1% podatku

     • Odpis 1% na SP Babice


     • Informujemy, iż skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Arkadiusz Gach reprezentujący Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" zawarł ze szkołą porozumienie o zasadach współpracy, na mocy którego Szkoła Podstawowa w Babicach może uczestniczyć w akcji "1 % dla naszej szkoły".


       

       

      Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku.

      Jean - Paul Sartre

      PODZIĘKOWANIE

      Wszystkim czterdziestu czterem Ofiarodawcom , którzy przekazali 1% podatku za rok 2009  dla Szkoły Podstawowej w Babicach  składamy serdeczne podziękowania .

      Dzięki Państwa życzliwości uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i bieżące potrzeby uczniów naszej szkoły.