Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

 

Nawigacja

CIEKAWOSTKI EDUKACYJNE OWOCE W SZKOLE ALBUM

Urszula Pieczonka

CIEKAWOSTKI EDUKACYJNE

"Ruch jest drzwiami do uczenia się" Paul E. Dennison

 

          Według Carli Hannaford, autorki książki pt."Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł" procesy myślenia i uczenia się odbywają się nie tylko w głowie. Wręcz przeciwnie, ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ruchów aż do późnej starości. Wiele dzieci ma trudności w uczeniu się, zaburzenia emocjonalne, koncentracji uwagi lub brak motywacji do uczenia się. Często wpływa to na ich niską samoocenę, a brak sukcesów wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości. Mimo wykorzystania różnych metod w pracy z dzieckiem, osiągane efekty są krótkotrwałe lub nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań.  Program "Gimnastyki Mózgu" - pierwszy stopień Kinezjologii Edukacyjnej aktywizuje naturalne mechanizmy pracy mózgu poprzez naturalny fizyczny ruch ciała. Jego twórcami są Amerykanie, dr filozofii, pedagog Paul Dennison i jego żona Gail Dennison.

Nieodłącznym elementem tej metody jest picie wody. Ciało ludzkie składa się z 45 - 75 % wody. "Woda - uniwersalny rozpuszczalnik, jest konieczna do elektrycznych transmisji i utrzymywania w naszym ciele potencjału elektrycznego" * Od potencjału elektrycznego zależy funkcjonowanie sieci nerwowych oraz oraz sprawność i szybkość procesów myślowych.

Ćwiczenia Dennisona ** pobudzają określone części mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach. Wykorzystując dziecięce zamiłowanie do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, można dziecku ułatwić komunikowanie, pracę zmysłów, czynności umysłowe takie jak czytanie, pisanie, zapamiętywanie. Ogólnie mówiąc można poprawić funkcjonowanie dziecka w jego otoczeniu. Kinezjologia Edukacyjna rozprawia się z obiegową opinią, że uczenie się, myślenie, rozumowanie to wyłącznie sprawa mózgu.

Literatura i udział w kursie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej wpłynęły na rozpoczęcie stosowania ćwiczeń z zakresu kinezjologii w mojej codziennej pracy z dziećmi.

Te proste, możliwe do wykonania ćwiczenia stosujemy jako:

- usprawniające przed wykonywaniem takich czynności, jak: czytanie, pisanie, zapamiętywanie;

- relaksujące w przerwie między zajęciami;

- koncentrujące przed wysiłkiem;

- wyciszajace po zajęciach.

_________________________________________________

* C. Hannaford, "Zmyślne ruchy..."dz.cyt.s. 139

** P.E.Dennison,G.Dennison, "Kinezjologia Edukacyjna dla Dzieci"

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Rozpoznanie ADHD nie jest Katastrofą, Końcem świata, Tragedią. Dziewczęta i chłopcy z ADHD są normalni i mogą cieszyć się dzieciństwem i szalonym okresem dojrzewania podobnie jak ich rówieśnicy. Ważne jest abyście cały czas widzieli swoje dziecko, a nie tylko Objawy czy Problemy...

 

ADHD_informacja_dla_Rodzicow.pdf 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.     ---------------------------------------------------------....................................Sfd

>     --------------------------------------