Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

 

Nawigacja

Odpis 1% na SP Babice Odpis 1% za rok 2010

1% podatku

Odpis 1% na SP Babice


Informujemy, iż skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Arkadiusz Gach reprezentujący Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" zawarł ze szkołą porozumienie o zasadach współpracy, na mocy którego Szkoła Podstawowa w Babicach może uczestniczyć w akcji "1 % dla naszej szkoły".


 

 

Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku.

Jean - Paul Sartre

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim czterdziestu czterem Ofiarodawcom , którzy przekazali 1% podatku za rok 2009  dla Szkoły Podstawowej w Babicach  składamy serdeczne podziękowania .

Dzięki Państwa życzliwości uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i bieżące potrzeby uczniów naszej szkoły.