• Aktualności

      • WAŻNE!

      • Opłaty za obiady

        

       • Dokonywanie wpłat za obiady tylko i wyłącznie w formie przelewu na nr rachunku 67-81-10-10-23-20-03-03-10-77-67-00-04
       • Za wrzesień płatności będą dokonywane w październiku.
       • Kwoty do wpłat będą podawane przez intendenta od 6 każdego miesiąca.
       • Dokonywanie wpłat przez rodziców dziecka w naliczonej wysokości, bardzo ważne jest aby nie wpłacać więcej ani mniej tylko kwotę która została podana.
       • Również ważne jest żeby podać w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.
       • Terminowe regulowanie wpłat do 15 – tego każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca czerwca i grudnia gdzie opłatę należy uiścić w terminie do 20 – go danego miesiąca.
       • Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.
       • Za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.